سخن هفته

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

fnre1

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست در سال 1391 از مجموعه دانشکده کشاورزی تفکیک گردیده است و اینک به عنوان دانشکده ای مستقل در پردیس امیرآباد مشغول فعالیت می باشد. پردیس امیرآباد دارای کتابخانه، واحد رایانه، سالن آمفی تئاتر و واحد سمعی و بصری و نیز سالن سرپوشیده ورزشی بوده و اغلب کلاسهای درسی آن به امکانات دیداری و شنیداری مجهز می باشد. رشته منابع طبیعی - تکنولوژی مرتع و آبخیزداری در سال 1372 ورشته تکنولوژی محیط زیست در سال 1373 در سابقه آموزشی این دانشکده جدیدالتاسیس قابل ذکر است. با توجه به فراهم شدن امکانات آموزشی، آزمایشگاهها و کادر علمی، شورای گسترش وزارت علوم،تحقیقات و فناوری با پذیرش دانشجوی روزانه و شبانه کارشناسی ناپیوسته محیط زیست در سال 1385، رشته کارشناسی پیوسته محیط زیست در سال 1389، رشته کارشناسی ارشد محیط زیست در دو گرایش آلودگیهای محیط زیست و ارزیابی و آمایش سرزمین در سال 1387، رشته کارشناسی ارشد مرتعداری در سال 1390 و رشته کارشناسی ارشد آبخیزداری در سال 1393موافقت نموده است. وجود اساتید متعهد و متخصص، کارشناسان توانمند و واحدهای کارگاهی و آزمایشگاهی مجهز به تجهیزات پیشرفته، فرصت مناسبی را فراهم آورده است تا دانشجویان با گذراندن واحدهای عملی و نظری تخصصی و انجام پروژه های پژوهشی وتحقیقاتی بر غنای علمی خویش بیفزایند. بر اين اساس شوراي گسترش آموزش وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در سال 1395 با پذيرش دانشجوي دکتري محيط زيست گرايش آلودگي هاي محيط زيست در اين دانشکده موافقت نموده است .مدیریت دانشکده با همکاری سایر عوامل آموزشی واجرایی، ارتقای سطح علمی دانشجویان و همکاری با سایر واحدها ی آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی به منظور انجام پروژه های علمی و پژوهشی مشترک را وجه همت خود قرار داده است.

دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه بیرجند آمادگی خود را برای همکاریهای دو جانبه با سایر ارگانهای دولتی و خصوصی در زمینه خدمات آزمایشگاهی، آموزشی و مشاوره و انجام فعالیتهای علمی، تحقیقاتی و پژوهشی اعلام می نماید. همچنین دانشجویان سایر واحدهای دانشگاهی نیز با انجام مراحل اداری مربوطه، امکان استفاده از خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز برای انجام پایان نامه های مقاطع تحصیلات تکمیلی را خواهند داشت.

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
محیط زیست  -  4 3 - 7
مرتع و آبخیزداری -
رشته های تحصیلی موجود به تفکیک رشته و تعداد دانشجویان
گروهگرایشکارشناسیکارشناسی ارشددکتریجمع
 ​محیط زیست  علوم و مهندسي محیط زیست  88  - 88
محيط زيست - گرايش آلودگی هاي محيط زيست  - 25 - 25
 محيط زيست -گرايش ارزیابی و آمایش سرزمین -  10   -  10 
محيط زيست -گرايش آلودگي هاي محيط زيست - - 10 10
مرتع و آبخیزداری مرتع و آبخیزداری  63  - -  63 
مرتعداري - 15  -  15 
آبخیزداري - 19  - 19