رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دانشیار محمد رضا رضايي
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/mrezaei این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
05632254066 05632254068-206

معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دانشیار محمد حسين صيادي
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/sayyadi این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
05632254066 05632254041-245

مسئول امور پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
استادیار شعله قلاسي مود
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/ghollasi این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
05632254041-326

مدیر گروه مرتع و آبخیزداری
استادیار محمد رضا سعيد افخم شعراء
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/saeedafkham این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
05632254066 05632254041-244

مدیر گروه محیط زیست و مسئول هسته کارآفريني دانشکده
استادیار محمود حاجياني
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/hajiani این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
05632254066 05632254045-233